Công nghệ thông tin

 • Định nghĩa ngôn ngữ HTML HTML (HyperText Markup Language – Ngôn ngữ Đánh dấu Siêu văn bản): là ngôn ngữ phổ biến được sử dụng để viết nên các trang web, trong đó nó sử dụng các Phần tử hoặc các đoạn mã lệnh để chỉ cho trình duyệt biết cách thức hiển thị các […]

  20/06/2019 | Mai Đức Thạch | 296 xem
 • HÀM (function) là một khối mã xây dựng có thể đọc, duy trì và tái sử dụng Định nghĩa và thực thi hàm Tham số của hàm Hàm tự thực thi Thực thi hàm không đồng bộ Lưu tất cả các nội dung trên vào tập tin function.js. Sau đó tạo tập tin index.html có […]

  27/05/2019 | Mai Đức Thạch | 159 xem
 • Một Object là một tập hợp cặp khóa (key) và giá trị (value). Không giống như các kiểu dữ liệu nguyên thủy, các object có thể biểu thị nhiều giá trị hoặc phức hợp của giá trị nhiều kiểu khác nhau. 1. Tạo một đối tượng tổng quát 2. Tạo đối tượng thông qua từng […]

  27/05/2019 | Mai Đức Thạch | 163 xem
 • Hướng đối tượng là một mô hình phát triển phần mềm theo mô hình thế giới thực. Trong hướng đối tượng, bao gồm một chương trình như một tập hợp các đối tượng mà tiếp cận đến chúng thông qua các phương thức. ECMAScript cũng hỗ trợ mô hình này. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ LỚP […]

  27/05/2019 | Mai Đức Thạch | 174 xem
 • Cấu hình các trang hệ thống Các trang hệ thống bao gồm tất cả các trang web mà URL không bao gồm phần tên mở rộng (.html) như trang chủ, thanh toán, danh mục sản phẩm gốc, danh mục tin tức gốc và các trang quản lý tài khoản… Hiện tại, Topwebviet bao gồm 16 […]

  26/05/2019 | Mai Đức Thạch | 259 xem
 • Bộ định kiểu xếp tầng (CSS) quy định cách thức hiển thị các phần tử HTML trên giao diện đồ họa người dùng. Ngôn ngữ kịch bản phía máy khách Javascript là những đoạn mã Js được sử dụng chủ yếu để tạo hiệu ứng, chức năng ajax giữa máy khách và máy chủ. Trong […]

  26/05/2019 | Mai Đức Thạch | 177 xem
 • Truy cập trình đơn quản trị website Giao diện -> Cài đặt website để thiết lập các cài đặt thông số cơ bản của website. Trường cài đặt Nội dung cài đặt CÀI ĐẶT THÔNG SỐ CHUNG Áp dụng phiên bản Mobile Cho phép phát triển phiên bản di động và phiên bản desktop riêng […]

  26/05/2019 | Mai Đức Thạch | 156 xem
 • CHỨC NĂNG CỦA CẤU HÌNH WEBSITE Trang Quản lý Nội dung Cấu hình website: là nơi quản lý danh sách các Trường Đại diện Tùy chỉnh được sử dụng trong bất kỳ nội dung thông tin nào trên website. Các trường này thường được thể hiện cho các thông tin chung của website như Logo, […]

  26/05/2019 | Mai Đức Thạch | 173 xem
 • CHỨC NĂNG CỦA THÔNG SỐ TÙY CHỈNH Trang Quản lý Thông số Tùy chỉnh: là nơi quản lý danh sách các trường được thêm mới vào trong trang quản trị. Quản trị website Topwebviet cho phép bạn thêm trường mới vào trong trang Quản lý Nội dung thêm mới hoặc chỉnh sửa danh mục sản […]

  26/05/2019 | Mai Đức Thạch | 164 xem
 • CHỨC NĂNG CỦA TEMPLATE Trang Quản lý Giao diện Template: là nơi trình bày các mẫu nội dung HTML của toàn bộ nội dung của một trang web sử dụng các Modul và phần thân của trang. Ví dụ trình bày các modul sử dụng trên giao diện trang chủ thuonghieugao.com HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ […]

  26/05/2019 | Mai Đức Thạch | 492 xem
 • CHỨC NĂNG CỦA MODUL Trang quản lý Giao diện Modul: nơi viết mã HTML giao diện để chuyển đổi danh sách các Mục Sản phẩm, Mục Tin tức, các tiện ích được quản lý trong trình đơn quản trị Tiện ích, các tiện ích mặc định của hệ thống; trước khi lắp ghép vào phần […]

  26/05/2019 | Mai Đức Thạch | 300 xem
 • CHỨC NĂNG CỦA MỤC Trang Quản lý Giao diện mục Sản phẩm – Tin tức: là nơi trình bày các mẫu trình bày nội dung HTML của một sản phẩm hoặc tin tức, để sau này áp dụng để hiển thị các phần của trang: 1. Một danh sách sản phẩm (hoặc tin tức) ở […]

  26/05/2019 | Mai Đức Thạch | 240 xem
 • TOPWEBVIET là Hệ thống Website Quản trị nội dung và giao diện; trong đó giao diện website được xây dựng dựa trên mô hình lựa chọn, lắp ghép từng phần của website dựa trên các Item, Modul và Template để xây dựng giao diện phía người dùng. Để có thể triển khai tốt việc xây dựng […]

  26/05/2019 | Mai Đức Thạch | 144 xem
 • Hệ thống quản trị website của Topwebviet là sự kết hợp của 3 hệ thống: quản lý giao diện, quản lý nội dung và quản lý danh sách các tiện ích, ứng dụng tích hợp website.

  26/05/2019 | Mai Đức Thạch | 146 xem
 • Tiếp thị mạng xã hội là hoạt động gia tăng lượng truy cập website thông qua các trang web mạng xã hội. Thông qua mạng xã hội, người tham gia có thể chia sẻ bài viết, bày tỏ đánh giá của của mình để nâng cao hiệu quả kinh doanh. Xây dựng liên kết Xây […]

  26/05/2019 | Mai Đức Thạch | 167 xem
 • Các kỹ thuật để tối ưu lại website về mặt kỹ thuật góp phần tăng tốc độ và hiệu suất tải trang, phục vụ SEO website Số lần chuyển hướng trình duyệt (AVOID LANDING PAGE REDIRECTS) Mỗi lần bạn chuyển hướng url là một lần tốn rất nhiều thời gian để trình duyệt tải được […]

  26/05/2019 | Mai Đức Thạch | 148 xem
 • Sử dụng một số thẻ trong HTML để phân chia ngữ nghĩa trang web, bố cục trang web theo từng phần. HTML5 Doctype, thẻ header, thẻ aside, thẻ article, thẻ section, thẻ footer, thẻ nav, thẻ detail Các thẻ chủ đề – Mỗi một trang chỉ có một thẻ chủ đề h1. Đối với trang […]

  26/05/2019 | Mai Đức Thạch | 138 xem
 • Tối ưu Onpage là việc tiến hành tối ưu nội dung của trang thân thiện với công cụ tìm kiếm, góp phần thúc thứ hạng của trang đạt được vị trí cao trên công cụ tìm kiếm. Nội dung của thẻ tiêu đề (title) – Nội dung thẻ title gồm từ 5-15 chữ, không quá […]

  26/05/2019 | Mai Đức Thạch | 128 xem
 • Trình tự tiến hành SEO một website – Loại hình Website– Tên miền+Tổ chức tập tin– Hosting + Công nghệ và ngôn ngữ lập trình Web Tối ưukhả năng chuyển đổi( CRO -Conversion Rate OptimizationSEO Onpage) Nội dung tiếp thị(Content Marketting) Chia sẻ liên kết(SEO OffPage) Tăng lượng truy cập (Traffic)> Thương hiệu Web (brand) […]

  26/05/2019 | Mai Đức Thạch | 151 xem
 •   Tối ưu công cụ tìm kiếm (SEO – Search Engine Optimization) bao gồm các kỹ thuật được sử dụng để thúc đẩy trang web của bạn đạt được vị trí cao trong trang kết quả tìm kiếm của công cụ tìm kiếm. TỐI ƯU CÔNG CỤ TÌM KIẾM (SEO – Search Engine Optimization) bao […]

  26/05/2019 | Mai Đức Thạch | 125 xem
 • Mỗi phần tử trong tài liệu HTML mang một ngữ nghĩa riêng mà các công cụ tìm kiếm dựa vào đó để hiểu được nội dung trên trang web của bạn. Trong đó, việc phân chia bố cục nội dung trang web đóng một vai trò đặc biệt quan trọng. Do đó từ phiên bản […]

  26/05/2019 | Mai Đức Thạch | 233 xem
 • Trong bài trước, chúng ta đã tìm hiểu cấu trúc trang web HTML và phân loại các phần tử HTML. Trong bài này sẽ tìm hiểu về nhóm phần tử siêu dữ liệu trong tài liệu HTML. Nhóm phần tử siêu dữ liệu là những phần tử được sử dụng chủ yếu trong nội dung […]

  26/05/2019 | Mai Đức Thạch | 156 xem
 • PHP PHP (PHP HyperText Preprocessor – Bộ tiền xử lý siêu văn bản): là một ngôn ngữ lập trình chạy trong môi trường Apache cho phép các nhà phát triển web tạo ra những trang web nội dung động có tương tác với cơ sở dữ liệu (thường là MySQL). PHP ra đời năm 1994 […]

  26/05/2019 | Mai Đức Thạch | 305 xem
 • GIỚI THIỆU CHUNGVỀ NHỮNG NGÔN NGỮ LẬP TRÌNHGIAO DIỆN WEBSITE Máy chủ (Server) Nhận yêu cầu từ máy khách. Xử lý kịch bản phía máy chủ; xuất tài liệu HTML, CSS, JS… trả về phía máy khách. Máy khách (Client) Màn hình (Desktop) Hiển thị giao diện tương tác người dùng Trình duyệt (Browser) Gửi […]

  26/05/2019 | Mai Đức Thạch | 146 xem