Thiên thực

Chu kỳ thiên văn của Mặt Trăng trên quỹ đạo quay quanh Trái Đất là khoảng 27,3 ngày; chuyển độ sang phía Đông so với ngôi sao với tốc độ trung bình khoảng hơn nửa độ mỗi giờ. Trong quá trình di chuyển của nó trên nền trời sao, nó liên tục che khuất các ngôi sao trên đĩa mà nó đi qua, sự che khuất này của các ngôi sao trên đường đi của Mặt Trăng gọi là sự che khuất ngôi sao bởi Mặt Trăng.

  • Khái niệm nhật thực Nhật thực là một hiện tượng khi Mặt Trăng đi vào bên trong giữa Mặt Trời và Trái Đất. Khi Mặt Trăng ở trên hoặc gần vị trí giao hội với Mặt Trời, tức là vào thời kỳ trăng non. Cũng do độ nghiêng của quỹ đạo Mặt Trăng và đường […]

    25/06/2019 | Mai Đức Thạch | 543 xem
  • Khái niệm nguyệt thực Một nguyệt thực xảy ra khi Mặt Trăng đi qua vùng bóng (trong mối quan hệ với ánh sáng từ Mặt Trời) nhìn từ Trái Đất. Điều này chỉ xảy ra khi Trái Đất nằm ở giữa Mặt Trời và Mặt Trăng, tức là khi Mặt Trăng ở vị trí đối […]

    25/06/2019 | Mai Đức Thạch | 568 xem
  • Khái niệm về một sự che khất Chu kỳ thiên văn của Mặt Trăng trên quỹ đạo quay quanh Trái Đất là khoảng 27,3 ngày; chuyển độ sang phía Đông so với ngôi sao với tốc độ trung bình khoảng hơn nửa độ mỗi giờ. Trong quá trình di chuyển của nó trên nền trời […]

    24/06/2019 | Mai Đức Thạch | 630 xem