Lịch sử

 • Lịch sử là toàn bộ những vấn đề trong quá khứ được truyền đạt nguyên vẹn cho mai sau. Việt Nam là quốc gia có bề dày lịch sử lâu dài và hào hùng.

  30/12/2022 | Mai Đức Thạch | 2928 xem
 • Qua các di tích văn hóa Hòa Bình, Bắc Sơn, Đông Sơn, Sa Huỳnh, Đồng Nai, Óc Eo... khẳng định Việt Nam là một trong những cái nôi của loài người.

  12/09/2020 | Mai Đức Thạch | 2398 xem
 • Thời đại dựng nước ở Việt Nam mở đầu bằng nhà nước Lạc Việt của các vua Lạc và Âu Lạc thời Thục Phán, gắn với cuộc kháng chiến chống quân Tần xâm lược.

  08/04/2022 | Mai Đức Thạch | 1619 xem
 • Sau thời dựng nước, Việt Nam trải qua hơn 1000 năm Bắc thuộc nhưng vẫn giữ được những giá trị bản sắc của dân tộc Việt Nam.

  14/09/2020 | Mai Đức Thạch | 2270 xem
 • Với chiến thắng Bạch Đằng năm 939, nước ta bước vào thời kỳ phong kiến độc lập với các triều đại Ngô, Đinh, Tiền Lê và phát triển rực rỡ từ thời nhà Lý.

  14/09/2020 | Mai Đức Thạch | 2263 xem
 • Năm 1226, nhà Trần thành lập đánh dấu thời kỳ phát triển rực rỡ của nền văn minh Đại Việt với chiến tích 3 lần đánh tan quân Mông - Nguyên

  15/09/2020 | Mai Đức Thạch | 1475 xem
 • Sau khởi nghĩa Lam Sơn, nhà Hậu Lê thành lập đánh dấu thời kỳ phát triển đỉnh cao của chế độ phong kiến Việt Nam và suy yếu vào thời nhà Nguyễn

  19/09/2020 | Mai Đức Thạch | 1636 xem
 • Ngay từ khi thực dân Pháp nổ súng xâm lược nước ta năm 1858, các phong trào yêu nước nổ ra mạnh mẽ khắp nước, nhưng đều thất bại do thiếu đường lối đúng đắn

  26/10/2020 | Mai Đức Thạch | 1644 xem
 • Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo nhân dân đấu tranh giải phóng dân tộc qua các cao trào cách mạng 1930-1931, 1931-1935, 1936-1939, 1939-1945

  05/10/2020 | Mai Đức Thạch | 2814 xem
 • Sau cách mạng tháng tám năm 1945, thực dân Pháp quyết tâm trở lại xâm lước nước ta; toàn dân ta lại bước vào cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược.

  17/10/2020 | Mai Đức Thạch | 1550 xem
 • Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, với Hiệp định Giơ ne vơ, tạm thời chia cắt đất nước thành 2 miền, cách mạng Việt Nam bước sang thời kỳ mới.

  02/11/2020 | Mai Đức Thạch | 3238 xem
 • Sau chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đất nước thống nhất đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội 1975-1986 và đổi mới đất nước từ 1986 tới nay.

  14/10/2020 | Mai Đức Thạch | 1337 xem
 • AN NAM CHÍ LƯỢC BINH THƯ YẾU LƯỢC ĐẠI VIỆT SỬ LƯỢC LAM SƠN THỰC LỤC BẢN ĐỒ HỒNG ĐỨC ĐẠI VIỆT SỬ KÝ TOÀN THƯ ĐẠI VIỆT THÔNG SỬ ĐẠI VIỆT QUỐC THƯ VÂN ĐÀI LOẠI NGỮ VIỆT SỬ TIÊU ÁN PHỦ BIÊN TẠP LỤC HOÀNG VIỆT NHẤT THỐNG DƯ ĐỊA CHÍ LỊCH TRIỀU […]

  25/12/2022 | Mai Đức Thạch | 489 xem
 • LỊCH SỬ THẾ GIỚI LỊCH SỬ THẾ GIỚI CỔ ĐẠI  LỊCH SỬ THẾ GIỚI TRUNG ĐẠI LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI LỊCH SỬ THẾ GIỚI Tập 1 LỊCH SỬ THẾ GIỚI Tập 2 LỊCH SỬ THẾ GIỚI Tập 3 LỊCH SỬ TRUNG ĐÔNG 2000 NĂM TRỞ LẠI ĐÂY […]

  25/12/2022 | Mai Đức Thạch | 321 xem
 • Địa danh Hải Hậu qua các thời kỳ lịch sử Giới thiệu quá trình hình thành, thay đổi của địa danh làng xã huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định qua các thời kỳ lịch sử từ khi hình thành tới nay Địa danh Mỹ Lộc và Thành phố Nam Định qua các thời kỳ lịch […]

  25/12/2022 | Mai Đức Thạch | 385 xem
 • Lịch sử Đảng bộ các địa phương Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Yên Bái,  Phú Thọ, Tuyên Quang, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Giang Hòa Bình, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Thái Bình Thanh Hóa, […]

  25/12/2022 | Mai Đức Thạch | 648 xem
 • LỊCH SỬ VIỆT NAM Tập 1 LỊCH SỬ VIỆT NAM Tập 2 LỊCH SỬ VIỆT NAM Tập 3 LỊCH SỬ VIỆT NAM Tập 4 LỊCH SỬ VIỆT NAM Tập 5 LỊCH SỬ VIỆT NAM Tập 6 LỊCH SỬ VIỆT NAM Tập 7 LỊCH SỬ VIỆT NAM Tập 8 LỊCH SỬ VIỆT NAM Tập 9 LỊCH […]

  25/12/2022 | Mai Đức Thạch | 317 xem
 • SÁCH GIÁO KHOA LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ LỚP 4 LỊCH SỬ VÀĐỊA LÝ 4(bản cũ) SÁCH GIÁO KHOA LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ LỚP 5 LỊCH SỬ VÀĐỊA LÝ 5(bản cũ) SÁCH GIÁO KHOA LỊCH SỬ LỚP 6 Chân trời sáng tạo Kết nối tri thức với cuộc sống LỊCH SỬ 6(bản cũ) SÁCH […]

  25/12/2022 | Mai Đức Thạch | 434 xem