Bộ định kiểu xếp tầng CSS hiển thị phần tử văn bản HTML

26/05/2019 | Mai Đức Thạch | 1069 xem
Định dạng văn bản trong CSS

ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN TRONG CSS

line-height: chiều cao của
dòng văn bản

letter-spacing:
khoảng cách các ký tự trong từ

word-spacing:
khoảng cách các từ trong văn bản

text-indent:
khoảng cách dòng đầu tiên của khối văn bản với lề trái

font-size: chiều cao của
ký tự trong văn bản

text-align: left;
canh lề trái

text-align: center;
canh lề giữa

text-align: right;
canh lề phải

text-align: justify;
canh lề đều 2 bên

color: black;
Màu sắc chữ
-webkit-text-fill-color: red;
Màu sắc than chữ
-webkit-text-stroke-color: blue;
Màu sắc viền chữ
-webkit-text-stroke-width: 5px;
Độ dày đường viền chữ
text-shadow: 5px 5px 5px #ccc;
Tạo vùng bóng đổ của chữ

font-family: “Times New Roman”;
Phông chữ
font-weight: bold;
Độ đậm của chữ
font-variant: small-caps;
Định dạng ký tự đầu tiên của đoạn
@font-face{
font-family: “UTM Avo”;
src: url(UTMAvo.otf);
}

Đặt thêm font vào cho trang web.

vertical-align: canh vị trí ký tự theo chiều dọc

baseline

bottom

top

sub

super

middle

text-top

text-bottom

font-style: định dạng kiểu hiển thị văn bản

normal

italic

oblique

text-decoration: đường ngang qua văn bản

overline

line-throught

underline

text-transform: chuyển đổi chữ hoa và chữ thường

lowercase

uppercase

lowercase

Văn bản

Văn bản

direction: ltr;
Hướng từ trái qua

direction: rtl;
Hướng từ phải qua