Chuyển động của hành tinh

  • Hệ Mặt Trời của chúng ta bao gồm 8 hành tinh: Thủy Tinh, Kim Tinh, Trái Đất, Hỏa Tinh, Mộc Tinh, Thổ Tinh, Thiên Vương Tinh, Hải Vương Tinh – quay xung quanh Mặt Trời với quỹ đạo hình elip. Khác với những ngôi sao – những thiên thể ở rất xa Trái Đất nên […]

    06/12/2020 | Mai Đức Thạch | 9723 xem
  • Quỹ đạo và chu kỳ giao hội của hành tinh Vị trí đối lập, giao hội và vuông góc Trong phần này, để dễ hiểu, ta giả sử các hành tinh quay quanh Mặt Trời trên các quỹ đạo tròn và đồng phẳng (trên thực tế các hành tinh quay xung quanh Mặt Trời trong […]

    18/06/2019 | Mai Đức Thạch | 1339 xem
  • Các thông số quỹ đạo hành tinh Trong hình vẽ trên, ta biểu diễn một thiên cầu nhật tâm với tâm là Mặt Trời S. Mặt phẳng chứa quỹ đạo hành tinh đi qua Mặt Trời và cắt thiên cầu bởi vòng tròn lớn NQN’ và cắt đường hoàng đạo tại N và N’ – […]

    18/06/2019 | Mai Đức Thạch | 1588 xem