Thiết kế website Topwebviet

 • Cấu hình các trang hệ thống Các trang hệ thống bao gồm tất cả các trang web mà URL không bao gồm phần tên mở rộng (.html) như trang chủ, thanh toán, danh mục sản phẩm gốc, danh mục tin tức gốc và các trang quản lý tài khoản… Hiện tại, Topwebviet bao gồm 16 […]

  26/05/2019 | Mai Đức Thạch | 225 xem
 • Bộ định kiểu xếp tầng (CSS) quy định cách thức hiển thị các phần tử HTML trên giao diện đồ họa người dùng. Ngôn ngữ kịch bản phía máy khách Javascript là những đoạn mã Js được sử dụng chủ yếu để tạo hiệu ứng, chức năng ajax giữa máy khách và máy chủ. Trong […]

  26/05/2019 | Mai Đức Thạch | 149 xem
 • Truy cập trình đơn quản trị website Giao diện -> Cài đặt website để thiết lập các cài đặt thông số cơ bản của website. Trường cài đặt Nội dung cài đặt CÀI ĐẶT THÔNG SỐ CHUNG Áp dụng phiên bản Mobile Cho phép phát triển phiên bản di động và phiên bản desktop riêng […]

  26/05/2019 | Mai Đức Thạch | 141 xem
 • CHỨC NĂNG CỦA CẤU HÌNH WEBSITE Trang Quản lý Nội dung Cấu hình website: là nơi quản lý danh sách các Trường Đại diện Tùy chỉnh được sử dụng trong bất kỳ nội dung thông tin nào trên website. Các trường này thường được thể hiện cho các thông tin chung của website như Logo, […]

  26/05/2019 | Mai Đức Thạch | 161 xem
 • CHỨC NĂNG CỦA THÔNG SỐ TÙY CHỈNH Trang Quản lý Thông số Tùy chỉnh: là nơi quản lý danh sách các trường được thêm mới vào trong trang quản trị. Quản trị website Topwebviet cho phép bạn thêm trường mới vào trong trang Quản lý Nội dung thêm mới hoặc chỉnh sửa danh mục sản […]

  26/05/2019 | Mai Đức Thạch | 149 xem
 • CHỨC NĂNG CỦA TEMPLATE Trang Quản lý Giao diện Template: là nơi trình bày các mẫu nội dung HTML của toàn bộ nội dung của một trang web sử dụng các Modul và phần thân của trang. Ví dụ trình bày các modul sử dụng trên giao diện trang chủ thuonghieugao.com HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ […]

  26/05/2019 | Mai Đức Thạch | 456 xem
 • CHỨC NĂNG CỦA MODUL Trang quản lý Giao diện Modul: nơi viết mã HTML giao diện để chuyển đổi danh sách các Mục Sản phẩm, Mục Tin tức, các tiện ích được quản lý trong trình đơn quản trị Tiện ích, các tiện ích mặc định của hệ thống; trước khi lắp ghép vào phần […]

  26/05/2019 | Mai Đức Thạch | 267 xem
 • CHỨC NĂNG CỦA MỤC Trang Quản lý Giao diện mục Sản phẩm – Tin tức: là nơi trình bày các mẫu trình bày nội dung HTML của một sản phẩm hoặc tin tức, để sau này áp dụng để hiển thị các phần của trang: 1. Một danh sách sản phẩm (hoặc tin tức) ở […]

  26/05/2019 | Mai Đức Thạch | 213 xem
 • TOPWEBVIET là Hệ thống Website Quản trị nội dung và giao diện; trong đó giao diện website được xây dựng dựa trên mô hình lựa chọn, lắp ghép từng phần của website dựa trên các Item, Modul và Template để xây dựng giao diện phía người dùng. Để có thể triển khai tốt việc xây dựng […]

  26/05/2019 | Mai Đức Thạch | 131 xem
 • Hệ thống quản trị website của Topwebviet là sự kết hợp của 3 hệ thống: quản lý giao diện, quản lý nội dung và quản lý danh sách các tiện ích, ứng dụng tích hợp website.

  26/05/2019 | Mai Đức Thạch | 136 xem