Chương trình tính toán Nguyệt thực

13/07/2019 | Mai Đức Thạch | 723 xem

Trong nội dung bài giới thiệu Nguyệt thực đã hướng dẫn cách thức tính toán.


THÔNG TIN VỊ TRÍ VÀ THỜI ĐIỂM

Địa điểm:
Tên:
Vĩ độ: độ phút giây
Kinh độ: độ phút giây
Độ cao: mét
Múi giờ:
Kiểu nguyệt thực:
Thế kỷ tính toán:
 

KẾT QUẢ DỰ ĐOÁN NGUYỆT THỰC

 

Công thức tính toán nguyệt thực