Chương trình tính toán Nhật thực

15/07/2019 | Mai Đức Thạch | 614 xem

Trong nội dung bài giới thiệu Nhật thực đã hướng dẫn cách thức tính toán.


CHỌN VỊ TRÍ VÀ THỜI ĐIỂM TÍNH TOÁN

Chọn địa điểm:
Tên:
Vĩ độ: độ phút giây
Kinh độ: độ phút giây
Độ cao: mét
Múi giờ:
Thế kỷ tính toán:
 

KẾT QUẢ TÍNH TOÁN NHẬT THỰC

 

Công thức tính toán nhật thực