Chương trình tính lịch thiên văn Mặt Trời, Mặt Trăng và các hành tinh

15/04/2021 | Mai Đức Thạch | 351 xem

THỜI ĐIỂM VÀ ĐIỀU KIỆN

Thời điểm

/

/

:

:

Điều kiện

Nhiệt độ:

oC

Áp suất:

mB

VỊ TRÍ ĐỊA LÝ

Kinh độ:

o

Vĩ độ:

o

Múi giờ:

Độ cao:

m

LỊCH THIÊN VĂN MẶT TRỜI – MẶT TRĂNG – HÀNH TINH

Đối tượng Tọa độ hoàng đạo Tọa độ xích đạo Tọa độ chân trời Mọc lặn Thông số khác
Kinh độ Vĩ độ Xích kinh Xích vĩ Độ cao Phương vị Mọc Lặn Chòm sao Khoảng
cách
(AU)
Ly
giác
Đường
kính
đĩa
Độ
sáng
Phase
Mặt trời (*)
Thủy tinh
Kim tinh
Mặt Trăng (*) (*) (*) (*)
Hỏa tinh
Mộc tinh
Thổ tinh
Thiên Vương Tinh
Hải Vương tinh