Chương trình tính lịch thiên văn chòm sao thiên văn

15/04/2021 | Mai Đức Thạch | 397 xem

THỜI ĐIỂM VÀ ĐIỀU KIỆN

Thời điểm

/

/

:

:

Điều kiện

Múi giờ:

Nhiệt độ:

oC

Áp suất:

mB

VỊ TRÍ ĐỊA LÝ

Kinh độ

o

Vĩ độ

o

LỊCH THIÊN VĂN CHÒM SAO

Chòm sao:

Độ sáng:

Độ cao:

m

 

Đối tượng Tọa độ xích đạo Tọa độ chân trời Mọc lặn Độ sáng Quang phổ
Xích kinh Xích vĩ Độ cao Phương vị Mọc Lặn