Thành phố Bắc Ninh

  • Thành phố Bắc Ninh là một đơn vị hành chính cấp thành phố trực thuộc tỉnh và là tỉnh lỵ của tỉnh Bắc Ninh, cách Hà Nội 31km. Phía bắc giáp huyện Việt Yên (Bắc Giang), phía đông giáp huyện Quế Võ, phía nam giáp huyện Tiên Du, phía tây giáp huyện Yên Phong. Với […]

    04/01/2021 | Sưu tầm | 545 xem