Nhà tưởng niệm Nguyễn Du

  • Nguyễn Du (1766-1820), tự là Tố Như, hiệu là Thanh Hiên, quê ở Tiên Điền, Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Ông được sinh ra và lớn lên trong một gia đình dòng dõi, cha là Nguyễn Nghiêm, từng giữ chức Tham tụng dưới triều Lê-Trịnh. Nguyễn Du được tôn vinh là Đại thi hào, ông cũng […]

    04/01/2021 | Sưu tầm | 933 xem