Cố đô Huế

  • Quần thể di tích cố đô Huế do triều Nguyễn xây dựng trong khoảng thời gian từ đầu thế kỷ XIX đến nửa đầu thế kỷ XX trên địa bàn kinh đô Huế xưa; nay thuộc thành phố Huế và một vài vùng phụ cận. Tại Kỳ họp lần thứ 17 của Ủy ban Di […]

    03/01/2021 | Sưu tầm | 921 xem