Chòm sao Ô Nha

  • Chòm sao Ô Nha được xác định ở Nam thiên cầu. Nó có tên từ tiếng Latinh có nghĩa là “con quạ”. Chòm sao đại diện cho con chim thần của thần Apollo trong  thần thoại Hy Lạp. Nó là một trong những chòm sao trong danh sách chòm sao của nhà thiên văn học […]

    30/06/2019 | Mai Đức Thạch | 929 xem