kiểm tra từ khóa bing

05/09/2018 | Mai Đức Thạch | 364 xem

NHẬP THÔNG TIN TỪ KHÓA
Mỗi từ khóa nhập trên 1 dòng.
Ứng dụng hoạt động tốt nhất trên trình duyệt Chrome.
Trước khi sử dụng ứng dụng này bạn phải cài đặt tiện ích WebnadiCheckKeywords