Danh sách Đoàn thư ký tại Đại hội XIII của Đảng

30/01/2021 | Mai Đức Thạch | 267 xem

Đoàn thư ký Đại hội XIII

1. Đồng chí Lê Minh Hưng – Ủy viên TW Đảng, Chánh Văn phòng TW Đảng, Trưởng đoàn.

2. Đồng chí Mai Văn Chính – Ủy viên TW Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức TW, Ủy viên.

3. Đồng chí Thuận Hữu – Ủy viên TW Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, kiêm Phó Trưởng ban Tuyên giáo TW, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Ủy viên.

4. Đồng chí Nguyễn Hồng Diên – Ủy viên TW Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo TW, Ủy viên.

5. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải – Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Thái Nguyên, Ủy viên.