Tham luận của Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong

28/01/2021 | Mai Đức Thạch | 233 xem

XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THỦ ĐÔ HÀ NỘI VĂN MINH HIỆN ĐẠI,
XỨNG ĐÁNG LÀ TRUNG TÂM CHÍNH TRỊ – HÀNH CHÍNH QUỐC GIA,
TRUNG TÂM LỚN VỀ VĂN HÓA, KHOA HỌC, GIÁO DỤC, KINH TẾ
VÀ GIAO DỊCH QUỐC TẾ

Tham luận của Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội

Tham luận của Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội tại Đại hội XIII

Kính thưa các Đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước!

Kính thưa toàn thể Đại hội!

Đoàn đại biểu Thành phố Hà Nội xin bày tỏ sự nhất trí cao với các văn kiện của Đại hội. Tại diễn đàn trọng thể này, được sự nhất trí của Đoàn Chủ tịch, thay mặt Đoàn đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội, tôi xin trình bày tham luận với chủ đề “Xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội văn minh hiện đại, xứng đáng là trung tâm chính trị – hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế”.

Kính thưa Đại hội!

Hà Nội là Thủ đô – trái tim của cả nước, là trung tâm đầu não chính trị – hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế. Sau 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 20 năm thực hiện Nghị quyết 15 – NQ/TW và Nghị quyết 11- NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII và khóa XI) về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô, 12 năm thực hiện Nghị quyết 15/2008/QH12 của Quốc hội về việc điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội và một số tỉnh có liên quan, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, sự phối hợp, giúp đỡ của các bộ, ban, ngành Trung ương; các tỉnh, thành phố trong nước và bạn bè quốc tế, với tinh thần chủ động, sáng tạo, đoàn kết, thống nhất cao, tranh thủ thuận lợi, thời cơ, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, Hà Nội đã có nhiều đổi thay nhanh chóng, kinh tế Thủ đô đã vượt qua suy thoái, liên tục tăng trưởng ở mức cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, ngày càng khẳng định vai trò trung tâm lớn về kinh tế của cả nước.

Đặc biệt, nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ, chính quyền quân và dân Thủ đô đã triển khai kịp thời, thực hiện có hiệu quả 8 chương trình công tác lớn toàn khóa, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá, kết quả đạt được là quan trọng, khá toàn diện, có nhiều dấu ấn nổi bật. Trong đó, kinh tế Thủ đô tiếp tục được cơ cấu lại, nhất là trên các lĩnh vực trọng tâm, tăng trưởng khá, cao hơn bình quân chung cả nước; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng hiện đại. Do đó, mặc dù chỉ chiếm 1% về diện tích, 8,5% về dân số nhưng Hà Nội đóng góp trên 16% GDP, 18,5% thu ngân sách, 20% thu nội địa và 8,6% kim ngạch xuất, nhập khẩu của cả nước, ngày càng xứng đáng với vai trò là trung tâm lớn về kinh tế và giao dịch quốc tế, một động lực phát triển của vùng Đồng bằng sông Hồng và cả nước.

Môi trường đầu tư kinh doanh tích cực được cải thiện (chỉ số PCI năm 2018 xếp thứ 9/63 tỉnh, thành phố) hoàn thành sớm 2 năm mục tiêu nhiệm kỳ; thu hút đầu tư nước ngoài luôn dẫn đầu cả nước (năm 2019 đạt 8,05 tỷ USD mức cao nhất trong 30 năm đổi mới và hội nhập).

Công tác an sinh xã hội được đảm bảo, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 5.420 USD, tăng 1,5 lần so với năm 2015, khu vực nông thôn ước đạt 55 triệu đồng (gấp 1,36 lần năm 2016). Tỷ lệ người dân tham gia đóng bảo hiểm y tế đạt 90,1%. Xây dựng nông thôn mới đạt kết quả nổi bật, đứng đầu cả nước về số xã đạt chuẩn với nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả kinh tế cao. Đến cuối năm 2020, Hà Nội có 13 huyện và 368 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt tỷ lệ 96,3%) và hoàn thành trước hạn 2 năm mục tiêu đề ra.

Diện mạo Thủ đô có nhiều thay đổi, ngày càng khang trang. Nhiều công trình, dự án kinh tế, xã hội quy mô lớn, hiện đại đã được hoàn thành. Công tác quy hoạch, quản lý đất đai, quản lý đô thị, trật tự, an toàn giao thông, trật tự, kỷ cương đô thị có chuyển biến tích cực.

Sự nghiệp văn hóa, giáo dục – đào tạo, khoa học – công nghệ tiếp tục phát triển và đạt nhiều thành quả quan trọng. Hà Nội là địa phương đầu tiên hoàn thành tổng kiểm kê, đánh giá, phân loại di tích và bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể với 5.922 di tích, 1.793 di sản văn hóa phi vật thể. Chi đầu tư phát triển văn hóa tăng 30% so với nhiệm kỳ trước.

Quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế ngày càng rộng mở với phương châm là bạn, là đối tác tin cậy của các thủ đô, thành phố của các nước, Hà Nội có quan hệ hữu nghị, hợp tác với hơn 100 thành phố, thủ đô của các nước. Trong đó, đã ký thỏa thuận hợp tác với hơn 60 thủ đô, thành phố các nước; có quan hệ kinh tế thương mại với gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ… Đồng thời, việc liên kết, hợp tác với các tỉnh, thành phố trong cả nước ngày càng được tăng cường; vai trò, vị thế, uy tín của Thủ đô được nâng cao.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng có nhiều đổi mới. Đảng bộ thành phố đã gương mẫu, đi đầu thực hiện nghiêm túc, sáng tạo các nghị quyết của Trung ương, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Nghị quyết Trung ương 6, 7 (khóa XII) gắn với việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đạt kết quả toàn diện, quan trọng. Luôn giữ vững và phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, hợp tác, trách nhiệm, bản lĩnh trong cấp uỷ và tổ chức đảng các cấp. Công tác củng cố các cơ sở đảng, giải quyết những vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội có nhiều kết quả tích cực. Công tác cán bộ được thực hiện bài bản, khoa học, nghiêm túc, nhất là công tác đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá cán bộ có chuyển biến rõ rệt. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng các cấp, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên. Truyền thống đoàn kết, thống nhất, hợp tác, trách nhiệm, bản lĩnh trong cấp ủy và tổ chức đảng các cấp được giữ vững và phát huy, kể cả những lúc khó khăn nhất. Đây có thể coi là một điểm sáng trong công tác xây dựng Đảng của thành phố trong nhiệm kỳ này tạo nền tảng xây dựng Đảng bộ thành phố ngày càng trong sạch, vững mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo.

Hà Nội từ một Thủ đô có chu vi khoảng 6 km, đến nay diện tích Hà Nội là 3.342,92 km²; dân số gần 10 triệu người với 30 đơn vị hành chính quận, huyện, thị xã và 579 xã, phường, thị trấn. Đảng bộ Hà Nội là Đảng bộ lớn nhất với 50 tổ chức đảng trực thuộc, chiếm gần 10% số lượng đảng viên của cả nước và có 2.300 tổ chức cơ sở đảng. Mang trong mình những tiềm năng, sức mạnh tinh thần, vật chất to lớn, truyền thống hào hùng, phẩm chất cao đẹp, Hà Nội đã làm nên những chiến công hiển hách và thành tựu vang dội được bạn bè thế giới ngợi ca là “Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người”; được UNESCO vinh danh là “Thành phố vì hòa bình”. Ngày 30/10/2019, UNESCO tiếp tục chính thức ghi danh Hà Nội tham gia vào mạng lưới các “Thành phố sáng tạo” thế giới. Đây là cơ hội thuận lợi cho thành phố trong việc định vị thương hiệu, quảng bá hình ảnh trong tất cả các lĩnh vực sáng tạo văn hóa, đưa Hà Nội thành Thủ đô sáng tạo của khu vực Đông Nam Á – điểm đến của tri thức và sáng tạo trên thế giới.

Kính thưa Đại hội!

Nhìn lại chặng đường đã qua, vui mừng trước những thành tựu và tiến bộ đã đạt được, Đảng bộ và nhân dân Hà Nội không tự mãn, luôn trăn trở về những việc chưa làm được, những yếu kém, khuyết điểm trong nhiều lĩnh vực. Kinh tế Thủ đô tuy đã có sự tăng trưởng khá về quy mô và tốc độ nhưng chất lượng và tính bền vững chưa cao. Thành phố cũng chưa khai thác, phát huy tốt các nguồn lực, tiềm năng và lợi thế trên địa bàn Thủ đô. Về công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý đô thị, trật tự, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường có một số mặt còn hạn chế, lúng túng, bị động, chưa theo kịp thực tiễn, chưa đạt yêu cầu đề. Cải cách hành chính có những tiến bộ vượt bậc, song tính chủ động, năng động của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, ý thức, trách nhiệm, thái độ phục vụ người dân, doanh nghiệp của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa tốt, đâu đó vẫn còn để xảy ra những vấn đề bức xúc của dân. Các chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính, hiệu quả quản trị và hành chính công còn ở vị trí thấp so với cả nước. Những chuyển biến trên lĩnh vực văn hóa – xã hội, giáo dục – đào tạo, khoa học – công nghệ còn chậm, chưa tương xứng với sự phát triển của Thủ đô. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số cấp uỷ, tổ chức đảng còn thấp, tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình ở một số cấp uỷ, tổ chức đảng chưa cao. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội ở một số cơ sở còn hạn chế…

Kính thưa Đại hội!

Đứng trước bối cảnh hiện nay, tình hình thế giới và khu vực dự báo tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, nhất là dịch Covid-19 đang tạo ra những thay đổi lớn trên thế giới về thương mại, đầu tư… và tác động cả tới tình hình chính trị. Trong nước, vị thế và tiềm lực của đất nước sau gần 35 năm đổi mới đã lớn mạnh hơn nhiều, nhưng nền kinh tế còn nhiều khó khăn, thách thức và rủi ro. Đối với Hà Nội, với vị trí, vai trò đặc biệt, thế, lực và uy tín của Thủ đô ngày càng được nâng cao.

Hà Nội vừa được Quốc hội đồng ý về cơ chế thí điểm quản lý hành chính theo mô hình chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính đặc thù, tăng cường tính chủ động, nâng cao năng lực giải trình của chính quyền trong xử lý công việc. Thành phố cũng có quy mô dân số lớn, lực lượng lao động chất lượng cao… Tuy nhiên, nhiều vấn đề phức tạp, vướng mắc nảy sinh trong quá trình phát triển chưa được giải quyết căn cơ. Năng lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của một số cấp ủy, chính quyền, cơ quan, cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu; Thủ đô luôn phải đối mặt với các nguy cơ lây nhiễm Covid-19 rất cao…

Có thể thấy, thuận lợi và thách thức đan xen lẫn nhau nhưng thuận lợi và cơ hội cho đất nước, cho Hà Nội vẫn là chủ đạo để phát triển. Với truyền thống văn hiến, anh hùng, “Thành phố Vì hòa bình”, “Thành phố sáng tạo” được Nhân dân cả nước tin yêu và các tổ chức quốc tế đánh giá cao, đặc biệt với vị thế, yêu cầu phát triển ngày càng cao của Thủ đô trong giai đoạn hiện nay như Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: “Nếu nói đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ như ngày nay, thì Hà Nội chưa bao giờ có được quy mô, vị thế, tầm vóc và yêu cầu cao như bây giờ”“Yêu cầu đặt ra đối với Hà Nội không thể như với các địa phương khác, mà phải cao hơn các địa phương khác. Hà Nội phải gương mẫu, đi đầu về tất cả mọi phương diện. Đây là yêu cầu khách quan được đặt ra”. Nhận thức sâu sắc về điều đó cùng với tầm nhìn chiến lược rộng mở và quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô xác định mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, xây dựng Đảng bộ thành phố có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao và hệ thống chính trị – xã hội trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu; phát triển nhanh và bền vững Thủ đô theo hướng đô thị xanh, thành phố thông minh, hiện đại, có sức cạnh tranh cao trong nước và khu vực; cơ bản hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa Thủ đô, GRDP/người đạt 8.300-8.500 USD.

Đến năm 2030, Hà Nội trở thành thành phố “Xanh – Thông minh – Hiện đại”; phát triển năng động, hiệu quả, có sức cạnh tranh khu vực và quốc tế; Đến năm 2045, Hà Nội có chất lượng cuộc sống cao; kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển toàn diện, bền vững; là thành phố kết nối toàn cầu, có sức cạnh tranh quốc tế, GRDP/người đạt trên 36.000 USD.

Để thực hiện thành công những mục tiêu, chỉ tiêu khẳng định vị trí là trung tâm chính trị – hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế, Hà Nội đã đề ra 5 định hướng lớn và nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong giai đoạn 2020 – 2025. Cụ thể:

Thứ nhất, Hà Nội sẽ tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu, bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện có hiệu quả việc thí điểm tổ chức thành công mô hình chính quyền đô thị, củng cố chính quyền nông thôn. Đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; nâng cao năng lực, tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, công chức, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu; kiên quyết phòng, chống, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí…

Thứ hai, tranh thủ thời cơ từ hội nhập quốc tế, những thành tựu của cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ Tư, tăng cường đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế dựa trên ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo gắn với thực hiện đồng bộ 3 đột phá chiến lược. Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; cơ chế, chính sách để khai thác tối đa và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực phát triển Thủ đô. Sớm cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính – ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội. Đẩy mạnh cải cách hành chính; tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, nâng cao năng lực chỉ số cạnh tranh, thúc đẩy phát triển kinh tế theo các chuẩn mực của OECD.

Thứ ba, giải quyết hài hoà mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hoá – xã hội với bảo vệ tài nguyên, môi trường. Quản trị xã hội hiệu quả; bảo đảm an sinh xã hội, không ngừng nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của người dân Thủ đô, giảm chênh lệch mức sống giữa khu vực đô thị và nông thôn. Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô và hội nhập quốc tế. Chú trọng phát triển văn hóa và con người Hà Nội trên cơ sở phát huy truyền thống Thăng Long – Đông Đô – Hà Nội, ngàn năm văn hiến và anh hùng; Thành phố vì hòa bình, Thành phố sáng tạo, tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại. Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, phát triển toàn diện với những giá trị nhân văn và tinh thần yêu nước, yêu Hà Nội sâu sắc, tôn trọng pháp luật; giàu lòng tự hào, tự tôn dân tộc, ý chí, khát vọng phát triển, là sức mạnh nội sinh, động lực tinh thần to lớn để phát triển Thủ đô.

Thứ tư, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý đô thị, dân cư, trật tự xây dựng, an toàn giao thông, đảm bảo kỷ cương, văn minh đô thị. Nâng cao chất lượng, hiệu quả chỉnh trang, phát triển, hiện đại hóa đô thị gắn với phát triển kinh tế đô thị theo hướng bền vững. Tiếp tục đẩy mạnh chất lượng xây dựng nông thôn mới, cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, ứng phó với biến đổi khí hậu; tạo cho được chuyển biến căn bản đối với các vấn đề dân sinh cấp bách về giảm thiểu ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông… Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ vào quản lý, khai thác, vận hành hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội.

Thứ năm, xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô vững mạnh, toàn diện, ưu tiên hiện đại hóa một số lực lượng; xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh nhân dân vững chắc, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh, an toàn xã hội, phòng, chống tội phạm hiệu quả; bảo vệ tuyệt đối an toàn các cơ quan đầu não của Trung ương và Thành phố, các sự kiện quốc gia, quốc tế. Mở rộng, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và giao lưu Nhân dân; tăng cường phối hợp, hợp tác với các ban, bộ, ngành Trung ương và liên kết các địa phương, nhất là các tỉnh, thành phố trong vùng Thủ đô; đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hội nhập, tăng cường vị thế, uy tín và vai trò của Thủ đô trong khu vực và quốc tế.

Bên cạnh đó, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, Hà Nội sẽ tiếp tục tập trung vào 3 khâu đột phá trên các lĩnh vực:

Một là, ưu tiên hiện đại hóa, phát triển nhanh và đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội, xây dựng các công trình tiêu biểu, không gian kiến trúc cảnh quan đặc sắc, mang đặc trưng của Thủ đô. Tập trung phát triển đồng bộ hạ tầng giao thông kết nối đô thị trung tâm với khu vực ngoại thành, các đô thị vệ tinh, các tỉnh, thành phố trong vùng Thủ đô. Phát triển mạnh hạ tầng số, hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng dữ liệu…, kết nối liên thông, đồng bộ và thống nhất, tạo nền tảng phát triển kinh tế số, xã hội số.

Hai là, tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách; tăng cường công tác tổ chức thực thi pháp luật, nâng cao hiệu quả quản trị xã hội, quản lý đô thị; cơ bản hoàn thành xây dựng chính quyền điện tử, tiến tới chính quyền số. Tạo chuyển biến mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, chất lượng và hiệu quả phục vụ doanh nghiệp và Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Ba là, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, nhân lực quản lý xã hội, quản trị kinh tế, nhân lực ngành văn hóa, du lịch…Xây dựng và phát triển hệ sinh thái học tập sáng tạo, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; thu hút, trọng dụng nhân tài trong và ngoài nước, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Thúc đẩy phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong toàn xã hội. Khai thác, phát huy tối đa tài nguyên chất xám, nguồn lực trí tuệ của đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ trên địa bàn Thành phố. Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng Thủ đô thành nơi đáng sống. Đề cao ý thức, trách nhiệm, đạo đức xã hội, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Đưa văn hóa và con người Hà Nội thực sự trở thành giá trị tinh thần to lớn, nguồn lực quan trọng quyết định phát triển Thủ đô.

Kính thưa Đại hội!

Trong quá trình xây dựng và phát triển, Hà Nội luôn nhớ lời căn dặn của Bác Hồ “Thủ đô phải gương mẫu, đi đầu cả nước trong các phong trào thi đua, thực hiện các nhiệm vụ chính trị”. Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân Thủ đô luôn nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò đầu não, đặc biệt quan trọng của mình. Song Hà Nội không chỉ có vị trí đại diện cho một vùng mà còn là hình ảnh đại diện cho cả đất nước Việt Nam, do vậy việc xây dựng và phát triển Thủ đô trở thành trung tâm chính trị – hành chính, trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục, khoa học, kinh tế, giao dịch quốc tế, không chỉ là trách nhiệm của riêng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Nội mà còn là sự chung tay, đồng lòng của cả nước. Do đó, Hà Nội mong muốn nhận được nhiều hơn nữa sự quan tâm của Đảng, Chính phủ, Quốc hội, sự quan tâm giúp đỡ của các bộ, ban, ngành Trung ương đến địa phương, bàn bè trong và ngoài nước. Đặc biệt, Hà Nội đề nghị Quốc hội sớm thông qua việc sửa đổi, bổ sung Luật Thủ đô nhằm tạo thể chế thuận lợi để xây dựng, phát triển Thủ đô nhanh và bền vững, từ đó tạo bước đột phá về thể chế gắn với điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, gắn với thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị, củng cố chính quyền nông thôn. Đồng thời, có cơ chế riêng đối với Hà Nội trong việc đầu tư phát triển hạ tầng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển văn hóa, khoa học – công nghệ và thực hiện chuyển đổi số.

Kính thưa Đại hội!

Để “Xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trở thành Thủ đô văn minh hiện đại, xứng đáng là trung tâm chính trị – hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế” của cả nước, Đảng bộ thành phố Hà Nội đã rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc mà trước hết là Hà Nội cần phải đổi mới tư duy trong phương thức lãnh đạo, tổ chức thực hiện, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp có bản lĩnh chính trị, trung thành, sáng tạo đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới, để thực hiện nhiệm vụ này, ngay sau Đại hội, Đảng bộ thành phố Hà Nội đã tập trung chỉ đạo xây dựng 10 chương trình công tác lớn, đồng thời triển khai xây dựng nghị quyết chuyên đề về công tác cán bộ để tăng cường xây dựng tổ chức đảng, nâng cao tinh thần trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật, thực hiện nhiệm vụ một cách bài bản, gắn với phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên, biểu dương, khen thưởng và nhận rộng mô hình hay, gương điển hình tiên tiến…

Nói về trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Nói lãnh đạo mà không gương mẫu thì lãnh đạo làm sao được?”. Cán bộ, đảng viên dù ở vị trí nào và ở đâu cũng phải làm gương cho mọi người. Xác định nêu gương là một trong những khâu quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII đã nhấn mạnh nhiệm vụ quan trọng này ngay từ Chủ đề của Đại hội: “Gương mẫu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy ý chí, phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế; xây dựng thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại”. Hà Nội phải thật sự gương mẫu đi đầu, từng tổ chức đảng của Đảng bộ thành phố Hà Nội phải làm tốt, có quyết tâm cao, nỗ lực lớn và nhạy bén, chủ trương đúng, hành động quyết liệt, đoàn kết, phối hợp nhịp nhàng, tuyệt đối không tự mãn…

Cùng với công tác nêu gương, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là sự nêu gương của cán bộ chủ chốt được xem là điểm nhấn trong nhiệm kỳ 2020 – 2025… Đảng bộ thành phố Hà Nội còn xác định văn hóa và con người phải thực sự trở thành giá trị tinh thần to lớn, nguồn lực quan trọng quyết định sự phát triển bền vững của Thủ đô. Để quan điểm này đi vào thực tiễn một cách hiệu quả, Đảng bộ Hà Nội sẽ xây dựng và ban hành Nghị quyết chuyên đề trên lĩnh vực Văn hóa – coi văn hóa là một nguồn lực, động lực quan trọng trong việc xây dựng và phát triển Thủ đô bền vững, trong đó, các cấp uỷ đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị – xã hội cần nhận thức sâu sắc rằng: Trong mọi công việc, yếu tố văn hóa cần được quan tâm trước hết, nhất là văn hóa truyền thống tốt đẹp của Thăng Long – Hà Nội, để văn hóa Thăng Long – Hà Nội trở thành một dòng chảy xuyên suốt trong mọi lĩnh vực đời sống từ chính trị, kinh tế, xã hội, phát triển con người… Từ đó, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, tình yêu Hà Nội, ý chí, khát vọng vươn lên, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, có lối sống nhân ái, nghĩa tình, sống và làm việc theo pháp luật… Làm tốt những công việc này không chỉ là góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị, đạo đức, mà còn là hành động thiết thực, thực hiện mong muốn của Bác Hồ kính yêu đối với Đảng bộ và Nhân dân Thủ đô.

Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Thủ đô tin tưởng rằng với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Đảng, sự tập trung đầu tư về mọi mặt của Nhà nước, sự hỗ trợ và sự giúp đỡ nhiệt tình của các bộ, ban, ngành và bạn bè trong nước và quốc tế. Cùng với tinh thần gương mẫu, Hà Nội luôn xác định trách nhiệm cao trong việc chủ động nhận thức, tiên phong thực hiện, vận dụng sáng tạo, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, chủ động đổi mới sáng tạo, khai thác tối đa mọi nguồn lực, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới Thủ đô, từng bước tháo gỡ khó khăn vướng mắc, phát huy các tiềm năng thế mạnh, thu hút nguồn lực trong và ngoài nước để “Xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội văn minh hiện đại, xứng đáng là trung tâm chính trị – hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế” đúng với vị thế, vai trò gương mẫu của Thủ đô như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Cả nước nhìn về Thủ đô ta. Thế giới trông vào Thủ đô ta. Tất cả chúng ta phải ra sức giữ gìn trật tự, an ninh, làm cho Thủ đô ta thành một Thủ đô bình yên tươi đẹp, mạnh khỏe cả về vật chất và tinh thần”, từ đó góp phần quan trọng cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Kính thưa Đại hội!

Trước khi dừng lời, thay mặt Đoàn đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội, xin kính chúc các đồng chí đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và thắng lợi.

Chúc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!