Trung ương cục miền nam

  • Di tích lịch sử căn cứ Trung ương Cục miền Nam nằm về bắc tỉnh Tây Ninh, sát biên giới Việt Nam – Campuchia, cách thị xã Tây Ninh, khoảng 60km. Nơi đây có nhiều tên gọi khác: R (mật danh), căn cứ Chàng Riếc (gọi theo tên khu từng đặt căn cứ), căn cứ […]

    22/12/2020 | Sưu tầm | 729 xem