Thành cổ Quảng Trị

  • Thành cổ Quảng trị là một tòa thành nằm bên dòng sông Thạch Hãn, được biết đến qua cuộc chiến 81 ngày đêm giữ thành đầy khốc liệt trong lịch sử dân tộc. Ngày nay, Thành cổ Quảng Trị là một điểm tham quan gây nhiều xúc động, một nghĩa trang không một nấm mồ, […]

    04/01/2021 | Sưu tầm | 322 xem