Lacaille

  • Chòm sao Hiển Vi Kính nằm ở Thiên cầu Nam. Nó đại diện cho kính hiển vi và không liên quan đến bất kỳ huyền thoại nào. Chòm sao Hiển Vi Kính nằm ở phía nam của Ma Kết, giữa các chòm sao Nam Ngư và Cung Thủ. Nó là một chòm sao nhỏ, mờ nhạt, khó có thể nhìn thấy […]

    17/02/2021 | Mai Đức Thạch | 462 xem