Điểm du lịch Đền Trần – Phủ Giày

  • Đền Trần – Phủ Giày là 2 điểm du lịch tâm linh quan trọng của thành phố Nam Định. Đền Trần nằm trên đường Trần Thừa, phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định, là nơi thờ các vua nhà Trần cùng các quan lại có công phù tá nhà Trần. Đền Trần được xây dựng […]

    16/12/2020 | Sưu tầm | 1568 xem