Đan Kia – Suối Vàng

  • Nhắc đến Lâm Đồng là nhắc đến thành phố Đà Lạt với cao nguyên Lang Biang huyền thoại, với thung lũng Tình Yêu, với hồ Tuyền Lâm, với những con thác tuôn chảy ngày đêm như những điệu đàn bất tận của núi rừng… Song, chỉ thành phố Đà Lạt của ngàn hoa thôi là […]

    24/12/2020 | Sưu tầm | 269 xem