Chòm sao Thiên Lô

  • Chòm sao Thiên Lô nằm ở bán cầu nam của bầu trời. Tên của nó có nghĩa là “cái lò” trong tiếng Latinh. Thiên Lô là một trong những chòm sao được nhà thiên văn học người Pháp Nicolas Louis de Lacaille thêm vào vào giữa thế kỷ XVIII. Không có huyền thoại nào liên quan đến nó. […]

    13/01/2021 | Mai Đức Thạch | 567 xem