chòm sao thiên đường nước

  • Chòm sao Thuyền Phàm nằm ở Nam bán cầu. Tên của nó có nghĩa là “những cánh buồm” trong tiếng Latinh. Chòm sao đại diện cho những cánh buồm của Argo Navis, con tàu mà Jason và các Argonauts chèo thuyền trong hành trình tìm kiếm Bộ lông cừu vàng. Nó từng là một phần của chòm sao […]

    03/03/2021 | Mai Đức Thạch | 661 xem
  • Chòm sao Thuyền Vĩ nằm ở Nam bán cầu. Nó tượng trưng cho đuôi tàu Argo, nơi Jason và các Argonauts đi thuyền để lấy Bộ lông cừu vàng. Thuyền Vĩ từng là một phần của chòm sao Argo Navis lớn hơn nhiều, trước khi chòm sao này được chia thành một số chòm sao nhỏ hơn: Thuyền […]

    03/03/2021 | Mai Đức Thạch | 467 xem
  • Chòm sao Nam Ngư nằm trên bầu trời phía nam. Tên của nó có nghĩa là “cá phương nam” trong tiếng Latinh. Nó được nhà thiên văn học người Hy Lạp Ptolemy đưa vào danh mục lần đầu tiên vào thế kỷ thứ II, nhưng lịch sử của nó bắt nguồn từ thời Babylon. Cho đến thế […]

    03/03/2021 | Mai Đức Thạch | 599 xem