Chòm sao Tam Giác

  • Chòm sao Tam Giác nằm trên bầu trời phía Bắc. Tên của nó có nghĩa là "tam giác" trong tiếng Latinh. Triangulum là một trong những chòm sao Hy Lạp . Nó được nhà thiên văn học người Hy Lạp Ptolemy đưa vào danh mục đầu tiên vào thế kỷ thứ PP. Nó không có bất kỳ ngôi sao độ […]

    14/01/2021 | Mai Đức Thạch | 2777 xem