Chòm sao Nam Tam Giác

  • Chòm sao Nam Tam Giác nằm trên bầu trời phía nam. Tên của nó có nghĩa là "tam giác phía nam" trong tiếng Latinh. Ba ngôi sao sáng nhất trong chòm sao tạo thành một tam giác đều. Chòm sao Nam Tam Giác được tạo ra bởi nhà thiên văn học người Hà Lan Petrus Plancius vào […]

    14/01/2021 | Mai Đức Thạch | 471 xem