Chòm sao Nam Miện

  • Chòm sao Nam Miện là một chòm sao nhỏ nằm ở Nam thiên cầu. Cái tên của nó trong tiếng Latinh có nghĩa là “vương miện phương nam”. Đối tượng sâu thẳm nổi tiếng nhất trong chòm sao là Tinh vân sáng Nam miện, một tinh vân sáng gồm đám mây bụi và ánh sáng […]

    29/06/2019 | Mai Đức Thạch | 884 xem