Chòm sao Hải Đồn

  • Chòm sao Hải Đồn nằm ở Bắc thiên cầu. Cái tên của nó có nghĩa Latinh là “Cá heo”. Chòm sao được đại diện cho con cá heo của thần biển Poseidon để tìm kiếm Amphitrite vì ông muốn kết hôn với cô. Chòm sao này được liệt kê trong danh sách các chòm sao […]

    04/07/2019 | Mai Đức Thạch | 1242 xem