Quy trình SEO Website

26/05/2019 | Mai Đức Thạch | 535 xem
Một số khái niệm chung trong quá trình SEO Website

Trình tự tiến hành
SEO một website

– Loại hình Website
– Tên miền+Tổ chức tập tin
– Hosting + Công nghệ
và ngôn ngữ lập trình Web

Tối ưu
khả năng chuyển đổi
( CRO -Conversion Rate Optimization
SEO Onpage)

Nội dung tiếp thị
(Content Marketting)

Chia sẻ liên kết
(SEO OffPage)

Tăng lượng truy cập (Traffic)
> Thương hiệu Web (brand)

Trang Web
được đánh giá
thứ hạng cao

Quản lý xây dựng
và kết nối cộng đồng

Hâm mộ (FANS)
> Theo dõi (Followers)
> Đăng ký (Subcribers)

Chú ý
(Attention)

– Nhận thức –

Quan tâm
(Interest)

– Cảm xúc –

Tìm kiếm
(Search)

– Cảm xúc –

Hành động
(Action)

– Hành động –

Chia sẻ
(Action)

– Hành động –

Mức độ quan tâm của người xem

Các giai đoạn SEO từ khóa

Fat Head

từ khóa ngắn, xuất hiện nhiều, click ít
SEO khó, ROI thấp, thương hiệu tốt

Chunky Middle

Long Tail

từ khóa dài, xuất hiện ít, click nhiều
SEO dễ, ROI cao, thương hiệu kém

15%

10%

75%

Lượng truy cập
(Traffic Click)

Hiển thị
(Impression)

Phân loại SEO

Quảng bá website trên công cụ tìm kiếm (SEM – Search Engine Marketting) là sự tổng hợp của nhiều phương pháp tiếp thị nhằm đưa website của bạn lên vị trí mong muốn trong kết quả tim kiếm trên Internet.

Tối ưu công cụ tìm kiếm

SEO – Search Engine Optimization
(thời gian)

Tối ưu lại website của mình (SEO OnPage)

Dẫn dắt người dùng về website (SEO OffPage)

Quảng cáo công cụ tìm kiếm

SEA – Search Engine Advertising
(tiền bạc)

Trả tiền cho mỗi Click (PPC – Pay Per Click)

Trả tiền cho khai báo (PPI – Pay Per Inclusion)

Trả tiền cho mỗi hoạt động (PPA – Pay Per Action)

Quảng bá website trên mạng xã hội
(SMM – Social Media Marketting)

=

Tối ưu website trên mạng xã hội
(SMO – Social Media Optimization)

là cách tối ưu website bằng cách liên kết và kết nối với website mang tính cộng đồng nhằm chia sẻ những ý kiến, suy nghĩa, kinh nghiệm về một vấn đề nào đó.(không mất tiền)

+

Quảng cáo website mạng xã hội
(SMA – Social Media Advertising)

là cách thức mua quảng cáo Website trên các trang cộng đồng để dẫn người xem sang trang Web của mình. (mất tiền)