Giới thiệu thành phần Đại biểu Khách mời dự phiên Khai mạc Đại hội XIII của Đảng

28/01/2021 | Mai Đức Thạch | 371 xem

GIỚI THIỆU THÀNH PHẦN ĐẠI BIỂU, KHÁCH MỜI
DỰ PHIÊN KHAI MẠC ĐẠI HỘI XIII

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư trình bày

Giới thiệu đại biểu và khách mời của Đại hội XIII

Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội!

Kính thưa các vị khách quý!

Thưa các đồng chí!

Hôm nay, trong không khí phấn khởi, tự hào; tại thủ đô Hà Nội – trái tim thân yêu của tổ quốc, Đảng Cộng sản Việt Nam long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIII, để kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết Đại hội XII của Đảng, gắn với đánh giá tổng quát 35 năm tiến trình công cuộc đổi mới; quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm, 10 năm tới và tầm nhìn đến năm 2045; đánh giá công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng khóa XII; kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đây là những nhiệm vụ rất trọng đại và hết sức vẻ vang mà toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta đã tin tưởng giao phó cho Đại hội.

Với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng, trước Nhân dân và trước Tổ quốc chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng Đại hội sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và thành công tốt đẹp.

Kính thưa Đại hội!

Thay mặt Đoàn chủ tịch, tôi xin nhiệt liệt chào mừng 1.587 đại biểu thay mặt cho trên 5 triệu đảng viên của toàn đảng đã về dự Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tới dự Đại hội hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng:

– Đồng chí Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

– Đồng chí Trần Đức Lương, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

– Đồng chí Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

– Đồng chí Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

– Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

– Đồng chí Nguyễn Văn An, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

– Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng:

– Các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng,nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,

– Các đồng chí nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ

– Và các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng từ khóa III đến khóa VII

– Và các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Khóa XII.

Đại hội phấn khởi chào đón đại biểu các bà mẹ Việt Nam anh hùng, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo tiêu biểu:

– Mẹ Nguyễn Thị Hiểu 96 tuổi có 2 con là liệt sĩ,

– Mẹ Nguyễn Thị Nhị 82 tuổi có chồng và 1 con là liệt sĩ,

– Mẹ Bùi Thị Liên 79 tuổi có chồng và 1 con là liệt sĩ,

– Linh mục Trần Xuân Mạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đoàn kết Công giáo Việt Nam.

– Ông Nguyễn Phúc, Ủy viên Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

– Hòa thượng Thích Thanh Liễu, Ủy viên Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng trị sự Trung ương Hội Phật giáo Việt Nam.

– Phó giáo sư tiến sĩ, nhà giáo nhân dân Nguyễn Ngọc Minh Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Duy Tân Đà Nẵng.

Tới dự Đại hội có 10 thanh niên tiêu biểu đại diện cho thế hệ trẻ Việt Nam để nghị Đại hội nhiệt liệt chào mừng.

Tôi xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng các vị đại sứ, đại biện các nước, và trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Hà Nội đã tới dự Đại hội của chúng ta.

Một lần nữa xin Đại hội nhiệt liệt chào mừng và gửi tới các đồng chí đại biểu, các vị khách quý lời chào trân trọng nhất!