Chòm sao Lục Phân Nghi

23/02/2021 | Mai Đức Thạch | 462 xem

Chòm sao Lục Phân Nghi nằm trên thiên cầu nam, gần xích đạo trời. Nó đại diện cho kính lục phân thiên văn.

Chòm sao Lục Phân Nghi nằm trong một vùng mờ trên bầu trời giữa các chòm sao Trường Xà, Cự Tước và Sư Tử. Chòm sao được nhà thiên văn học người Ba Lan Johannes Hevelius tạo ra vào thế kỷ XVII. Các ngôi sao trong chòm sao khá mờ nhạt, chỉ có một ngôi sao sáng hơn độ lớn thứ năm.

Chòm sao Lục Phân Nghi chứa một số đối tượng trên bầu trời sâu thẳm đáng chú ý, trong số đó có Thiên hà Trục (NGC 3115), các thiên hà xoắn ốc NGC 3166 và NGC 3169, và các thiên hà Lục Phân Nghi A và Lục Phân Nghi B. Nó cũng là nơi có quần tinh thiên hà xa nhất được biết đến, CL J1001 + 0220, và thiên hà Cosmos Redshift 7, chứa các ngôi sao được hình thành ngay sau vụ nổ Big Bang.

VỊ TRÍ CHÒM SAO LỤC PHÂN NGHI TRÊN BẦU TRỜI

Lục Phân Nghi là chòm sao lớn thứ 47 về kích thước, chiếm diện tích 314 độ vuông. Nó nằm ở góc phần tư thứ hai của thiên cầu Nam (SQ2) và có thể được nhìn thấy ở vĩ độ từ +80° đến -90°. Các chòm sao lân cận là Cự Xà, Trường Xà và Sư Tử.

Chòm sao Lục Phân Nghi không có bất kỳ ngôi sao nào sáng hơn 3,00 và chứa năm ngôi sao nằm cách Trái Đất 10 parsec (32,6 năm ánh sáng).

Ngôi sao sáng nhất trong chòm sao là Alpha Lục Phân Nghi, với độ lớn biểu kiến ​​là 4,49. Ngôi sao gần nhất là sao lùn đỏ LHS 292 (lớp quang phổ M6,5 V), nằm cách Trái Đất chỉ 14,8 năm ánh sáng.

Chòm sao Lục Phân Nghi có năm ngôi sao với các ngoại hành tinh đã được biết đến, HD 86081 (lớp quang phổ F8V), HIP 49067 (K3V), WASP-43 (K7V), 24 Lục Phân Nghi (G5III, hai ngoại hành tinh khổng lồ) và HD 92788 (G5V). Hành tinh quay quanh WASP-43, được phát hiện vào ngày 15/4/2011, là hành tinh nóng có quỹ đạo gần nhất từng được tìm thấy tại thời điểm phát hiện. Hai hành tinh quay quanh ngôi sao 24 Lục Phân Nghi cộng hưởng 2:1, có nghĩa là hành tinh bên ngoài quay quanh ngôi sao một lần mỗi khi hành tinh bên trong hoàn thành hai quỹ đạo.

Chòm sao Lục Phân Nghi thuộc gia đình chòm sao Vũ Tiên, cùng với Thiên Ưng, Thiên Đàn, Nhân Mã, Nam Miện, Ô Nha, Cự Tước, Nam Thập Tự, Thiên Nga, Trường Xà, Sài Lang, Thiên Cầm, Xà Phu, Thiên Tiễn, Thuẫn Bài, Cự Xà, Nam Tam Giác, Hồ Ly, Vũ Tiên.

Chòm sao Lục Phân Nghi không chứa bất kỳ đối tượng Messier nào. Có một trận mưa sao băng ban ngày liên quan đến chòm sao là Sextantids, xảy ra vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11.

Chòm sao Lục Phân Nghi chứa một ngôi sao được đặt tên chính thức. Tên ngôi sao được Hiệp hội Thiên văn Quốc tế (IAU) chấp thuận là Bibhā (HD 86081).

Chòm sao Lục Phân Nghi

NGUỒN GỐC TÊN GỌI CHÒM SAO LỤC PHÂN NGHI

Chòm sao Lục Phân Nghi không liên quan đến bất kỳ thần thoại nào. Nó được giới thiệu bởi nhà thiên văn học người Ba Lan Johannes Hevelius vào năm 1687.

Ban đầu ông đặt tên cho chòm sao là Sextans Uraniae theo tên dụng cụ mà ông đã sử dụng để đo vị trí các ngôi sao cho đến khi nó bị phá hủy trong một vụ hỏa hoạn tại đài quan sát của ông năm 1679.

Mặc dù đã có sẵn kính viễn vọng cho ông, nhưng Hevelius vẫn thích sử dụng chất kết dính để nhìn bằng mắt thường, và tiếp tục làm như vậy trong suốt cuộc đời ông.

NHỮNG NGÔI SAO NỔI BẬT TRONG CHÒM SAO LỤC PHÂN NGHI

α Lục Phân Nghi

Alpha Lục Phân Nghi là một ngôi sao khổng lồ màu trắng với phân loại sao A0III. Nó có độ lớn biểu kiến ​​là 4,48 và cách Trái Đất khoảng 287 năm ánh sáng. Nó là ngôi sao sáng nhất ở chòm sao Lục Phân Nghi. Nó sáng gấp 122 lần Mặt Trời và có khối lượng gấp 3 lần Mặt Trời. Ngôi sao được cho là khoảng 300 triệu năm tuổi.

Alpha Lục Phân Nghi không chính thức được coi là một “sao xích đạo”, hiện đang nằm cách xích đạo trời chưa đầy một phần tư độ về phía nam. Vào năm 1900, nó cách đường xích đạo 7 phút về phía bắc, nhưng đã vượt qua bán cầu nam vào tháng 12/1923. Ngôi sao nằm gần chính xác về phía nam của ngôi sao sáng Regulus trong chòm sao Sư Tử , và chỉ cách 0,4 phút về phía tây.

γ Lục Phân Nghi

Gamma Lục Phân Nghi là một hệ thống ba sao trong chòm sao Lục Phân Nghi. Nó có độ lớn biểu kiến ​​là 5,07 và cách xa khoảng 262 năm ánh sáng.

Hệ thống bao gồm một sao đôi gần với phân loại sao A1. Hai ngôi sao cách nhau 0,38 giây cung và có độ lớn thị giác là 5,8 và 6,2. Chúng quay quanh nhau với chu kỳ 77,6 năm.

Một người bạn đồng hành có cường độ 12 quay quanh ngôi sao đôi từ khoảng cách 36 cung giây.

β Lục Phân Nghi

Beta Lục Phân Nghi là sao lùn dãy chính màu trắng xanh với phân loại sao B6V. Nó có độ lớn biểu kiến ​​từ 5,0 đến 5,1 và cách xa khoảng 345 năm ánh sáng.

Beta Lục Phân Nghi được phân loại là một ngôi sao biến đổi loại Alpha-2 Lạp Khuyển. Nó có một khoảng thời gian thay đổi khoảng 15,4 ngày.

δ Lục Phân Nghi

Delta Lục Phân Nghi là sao lùn dãy chính màu trắng xanh với phân loại sao là B9,5V. Nó có độ lớn biểu kiến ​​là 5,19 và cách Hệ Mặt Trời khoảng 300 năm ánh sáng.

ε Lục Phân Nghi

Epsilon Lục Phân Nghi là một ngôi sao khổng lồ màu trắng vàng thuộc lớp sao F2 III. Nó có độ lớn biểu kiến ​​là 5,25 và cách Mặt Trời khoảng 183 năm ánh sáng.

24 Lục Phân Nghi

24 Lục Phân Nghi là một ngôi sao nhỏ màu vàng thuộc lớp sao G5 IV. Nó có độ lớn biểu kiến ​​là 6,61 và cách xa khoảng 253 năm ánh sáng. Ngôi sao được cho là khoảng 2,8 tỷ năm tuổi. Nó có khối lượng lớn hơn 54% so với Mặt Trời.

Hai ngoại hành tinh khổng lồ được phát hiện quay quanh ngôi sao vào tháng 7/2010. Hành tinh bên trong có khối lượng gấp đôi Sao Mộc và quay quanh ngôi sao này sau mỗi 453 ngày. Hành tinh bên ngoài có khối lượng bằng 5/6 sao Mộc và quay quanh ngôi sao này sau mỗi 883 ngày. Các hành tinh đang trong sự cộng hưởng 2:1: hành tinh bên ngoài quay quanh ngôi sao một lần mỗi khi hành tinh bên trong hoàn thành hai quỹ đạo.

LHS 292

LHS 292 là một ngôi sao lùn đỏ ở chòm sao Lục Phân Nghi. Nó thuộc phân loại sao là M6,5V. Nó có độ lớn biểu kiến ​​là 15,73 và chỉ cách Trái Đất 14,8 năm ánh sáng. Mặc dù ở gần, ngôi sao không thể được nhìn thấy mà không có ít nhất một kính thiên văn nghiệp dư lớn.

LHS 292 là một ngôi sao lóa và độ sáng của nó có thể tăng đột ngột trong thời gian ngắn.

HD 92788

HD 92788 là một ngôi sao hạng G5 ở chòm sao Lục Phân Nghi. Nó có độ lớn thị giác là 4,72 và cách xa 107,1 năm ánh sáng. Nó nhỏ hơn một chút so với Mặt Trời và có khối lượng lớn hơn. Một hành tinh ngoài Hệ Mặt Trời được phát hiện quay quanh ngôi sao vào năm 2001. Nó có khối lượng ít nhất 3,67 lần so với Sao Mộc và nó quay quanh ngôi sao này sau mỗi 325,81 ngày.

HD 86081

HD 86081 là một sao lùn dãy chính màu vàng-trắng với phân loại sao là F8V. Nó có độ lớn trực quan là 8,74 và cách Trái Đất khoảng 297 năm ánh sáng. Ngôi sao có độ sáng 1,75 Mặt Trời. Một hành tinh có khối lượng ít nhất 1,50 lần sao Mộc quay quanh ngôi sao này cứ sau 2,1375 ngày.

BD-08°2823

BD-08°2823 là một sao lùn dãy chính màu cam thuộc lớp sao K3V. Nó có độ lớn biểu kiến ​​là 9,86 và cách Trái Đất khoảng 137 năm ánh sáng. Ngôi sao nhỏ hơn, ít khối lượng hơn và mát hơn Mặt Trời.

Hai hành tinh khổng lồ khí được phát hiện quay quanh ngôi sao vào năm 2009. Hành tinh bên trong hoàn thành một quỹ đạo sau mỗi 5,60 ngày, và hành tinh bên ngoài quay quanh ngôi sao 237,6 ngày một lần.

WASP-43

WASP-43 là một ngôi sao lùn màu cam có phân loại sao là K7V. Nó có độ lớn biểu kiến ​​là 12,4. Ngôi sao có khối lượng bằng một nửa (58 phần trăm) Mặt Trời và bán kính gấp 0,598 lần. Một hành tinh, một Sao Mộc nóng, được phát hiện quay quanh ngôi sao này vào tháng 4/2011. Vào thời điểm đó, nó là Sao Mộc nóng quay quanh quỹ đạo gần nhất được phát hiện.

Hành tinh, WASP-43b, có khối lượng gấp 1,78 lần sao Mộc và 0,93 lần bán kính sao Mộc. Nó hoàn thành một quỹ đạo quanh ngôi sao cứ sau 0,813475 ngày.

ĐỐI TƯỢNG SÂU THẲM TRÊN BẦU TRỜI TRONG CHÒM SAO LỤC PHÂN NGHI

Thiên hà trục chính – NGC 3115 (Caldwell 53)

Thiên hà Trục chính là một thiên hà dạng thấu kính ở chòm sao Lục Phân Nghi. Nó có độ lớn biểu kiến ​​là 9,9 và cách Trái Đất khoảng 31,6 triệu năm ánh sáng. Thiên hà xuất hiện gần như chính xác. Nó lớn hơn nhiều lần so với Dải Ngân hà. Nó có một lỗ đen siêu lớn ở trung tâm của nó.

NGC 3115 là thiên hà có lỗ đen có khối lượng bằng một tỷ mặt trời gần Trái Đất nhất. Thiên hà được William Herschel phát hiện vào ngày 22/2/1787. Hầu hết các ngôi sao trong đó đều khá cũ và thiên hà không còn nhiều bụi và khí để quá trình hình thành sao mới diễn ra.

Không nên nhầm lẫn NGC 3115 với Messier 102 (NGC 5866) trong chòm sao Thiên Long, còn được gọi là Thiên hà Trục chính.

Thiên hà trục chính - NGC 3115 (Caldwell 53)

NGC 3169

NGC 3169 là một thiên hà xoắn ốc ở chòm sao Lục Phân Nghi. Nó có độ lớn biểu kiến ​​là 10,3 và cách xa khoảng 70 triệu năm ánh sáng. Nó có thể được tìm thấy ngay dưới ngôi sao sáng Regulus trong chòm sao Sư Tử.

Thiên hà có hình dạng méo mó là kết quả của tương tác hấp dẫn với thiên hà gần đó NGC 3166. Cả hai thiên hà đều được William Herschel phát hiện vào năm 1783. Một siêu tân tinh, SN 2003cg, được phát hiện trong NGC 3169 vào năm 2003.

NGC 3169

NGC 3166

NGC 3166 cũng là một thiên hà xoắn ốc. Nó nằm cách NGC 3169 khoảng 50.000 năm ánh sáng. Hai thiên hà cuối cùng sẽ hợp nhất thành một thiên hà lớn hơn.

Lục phân nghi A (UGCA 205)

Lục phân nghi A là một thiên hà nhỏ không đều trong chòm sao Lục Phân Nghi. Nó chỉ có chiều ngang khoảng 5.000 năm ánh sáng. Nó có độ lớn trực quan là 11,9 và cách Trái Đất khoảng 4,31 triệu năm ánh sáng. Thiên hà nằm trong Nhóm thiên hà Địa phương.

Lục phân nghi A (UGCA 205)

Lục Phân Nghi B (UGC 5373)

Lục Phân Nghi B là một thiên hà không đều với độ lớn biểu kiến ​​là 11,9. Nó cách xa khoảng 4,44 triệu năm ánh sáng.

Lục Phân Nghi B (UGC 5373)

Thiên hà nằm trong Nhóm Địa phương hoặc ngay bên ngoài nó.

Năm tinh vân hành tinh đã được phát hiện ở Lục phân nghi B. Nó là một trong những thiên hà nhỏ nhất trong đó các tinh vân hành tinh đã được tìm thấy.

Lục phân nghi B tạo thành một cặp với người hàng xóm Lục phân nghi A. Nó cũng có thể liên kết hấp dẫn với các thiên hà NGC 3109 trong chòm sao Trường Xà và Người lùn Tức Đồng ở Tức Đồng.

Thiên hà lùn cầu Lục Phân Nghi

Thiên hà lùn cầu Lục Phân Nghi, còn được gọi là Lục phân nghi I, nằm ở khoảng cách chỉ 290.000 năm ánh sáng từ Mặt Trời và là một trong những vệ tinh của thiên hà của chúng ta, Dải Ngân hà. Thiên hà đang lùi xa chúng ta với vận tốc 224 km/s.

Lục phân nghi I có độ lớn biểu kiến ​​là 10,4. Nó được phát hiện vào năm 1990 bởi Michael Irwin, giám đốc Đơn vị Khảo sát Thiên văn Cambridge và là một trong những người phát hiện ra Thiên hà Elip Người lùn Nhân mã và Người lùn Kình ngư.

UGC 5797

UGC 5797 là một thiên hà vạch phát xạ, một thiên hà hiện đang trong quá trình hình thành sao đang hoạt động. Nó nằm ở khoảng cách 34 triệu năm ánh sáng và có độ lớn biểu kiến ​​là 14,4.

UGC 5797

CL J1001 + 0220

CL J1001 + 0220 là quần tinh thiên hà xa nhất được biết đến vào năm 2016. Nó nằm ở khoảng cách 11,1 tỷ năm ánh sáng từ Trái Đất.

CL J1001 + 0220 cũng là quần tinh đầu tiên được quan sát thấy trong giai đoạn phát triển từ cụm proto thành cụm trưởng thành. Nó chứa 17 thiên hà. Chín trong số mười một thiên hà lớn ở khu vực trung tâm của quần tinh sao đang cho thấy bằng chứng về các ngôi sao mới hình thành với tốc độ rất cao.

CL J1001 + 0220

Cosmos Redshift 7

Cosmos Redshift 7 (CR7) là một trong những thiên hà lâu đời nhất, xa nhất được biết đến. Nó là một thiên hà phát ra Lyman-alpha dịch chuyển đỏ cao nằm cách Hệ Mặt Trời khoảng 12,9 tỷ năm ánh sáng. Thiên hà chứa các ngôi sao thuộc Quần thể III (thế hệ đầu tiên), được hình thành trong kỷ nguyên tái ion hóa, khi Vũ trụ chỉ mới 800 triệu năm tuổi, không lâu sau Vụ nổ lớn.

Bộ phát Lyman-alpha thường là các thiên hà trẻ, cực xa, khối lượng thấp, có tỷ lệ hình thành sao cụ thể cao nhất so với bất kỳ thiên hà nào được biết đến. Chúng cung cấp manh mối về lịch sử của Vũ trụ và được cho là tổ tiên của các thiên hà kiểu Dải Ngân hà hiện đại.

Cosmos Redshift 7 cũng chứa các ngôi sao cũ, nghèo kim loại trong Quần thể II và sáng hơn ba lần so với các thiên hà ở cực xa khác. Biệt danh của dải ngân hà được lấy cảm hứng từ cầu thủ bóng đá người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo, người được biết đến với cái tên CR7.

Cosmos Redshift 7

CID-42

CID-42 (còn được xếp vào danh mục là CXOC J100043.1 + 020637), là một chuẩn tinh thiên hà nằm ở khoảng cách xấp xỉ 3,9 tỷ năm ánh sáng. Vật thể này được cho là có chứa một lỗ đen siêu lớn ở lõi của nó và là kết quả của vụ va chạm giữa hai thiên hà nhỏ hơn. Nó có một vệt dài của các ngôi sao.

CID-42

Khi hai thiên hà nhỏ hơn va chạm với nhau, các lỗ đen của chúng cũng va chạm để tạo thành một lỗ đen siêu lớn duy nhất, sau đó bị giật lùi khỏi sóng hấp dẫn do vụ va chạm tạo ra và hiện đang bị đẩy ra khỏi thiên hà. Một khi nó bị đẩy ra, lỗ đen có thể sẽ tỏa sáng như một chuẩn tinh bị dịch chuyển cho đến khi nó cạn kiệt nhiên liệu, có thể mất khoảng 10 triệu đến 10 tỷ năm.

Lục phân nghi là vị trí của lĩnh vực được nghiên cứu bởi dự án Khảo sát Tiến hóa Vũ trụ (COSMOS), do Kính viễn vọng Không gian Hubble thực hiện để khảo sát trường xích đạo 2 độ vuông trong chòm sao bằng Máy ảnh Nâng cao cho Khảo sát (ACS). Hơn 2 triệu thiên hà đã được phát hiện trong cuộc khảo sát, trải dài 75% tuổi của Vũ trụ.