Vũ Tiên

  • Chòm sao Vũ Tiên nằm trên bầu trời phía bắc. Nó được đặt theo tên của Hercules, phiên bản La Mã của anh hùng Hy Lạp Heracles. Vũ Tiên là chòm sao lớn thứ năm trên bầu trời, nhưng không có đối tượng nào có độ lớn 1. Trong mô tả truyền thống, ngôi sao Ras Algethi […]

    17/02/2021 | Mai Đức Thạch | 357 xem