vị trí trung bình

  • Vị trí trung bình của ngôi sao: Trong hình vẽ bên, ta có AƳB và RƳT là đường hoàng đạo và đường xích đạo tại thời điểm bắt đầu năm 2000 (thường viết là 2000,0) – đây là những mặt phẳng cố định được sử dụng để tham chiếu. Sau một năm, tiến động Mặt […]

    15/06/2020 | Mai Đức Thạch | 1163 xem