Thành phố Cần Thơ

  • Cần Thơ, thành phố nằm bên dòng Mê Công huyền thoại, một thời được xem là thủ phủ miền Tây – nơi đô hội nhất vùng châu thổ đồng bằng sông Cửu Long. Ngày nay, Cần Thơ là đô thị trẻ, mang đậm nét văn hóa phương Nam. Chợ nổi trên sông Đồng bằng sông […]

    01/01/2021 | Sưu tầm | 355 xem