Thành nhà Hồ

  • Thành Nhà Hồ – một thành tựu vĩ đại về kiến trúc kinh thành cuối thế kỷ XIV đầu thế kỷ XV, với giá trị độc đáo, nổi bật toàn cầu đã được vinh danh là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới vào ngày 27/6/2011. Là kinh đô của nhà Hồ, thành […]

    04/01/2021 | Sưu tầm | 436 xem