Thác Bản Giốc

  • Cao Bằng là vùng địa linh nhân kiệt, là vùng đất của nhiều giá trị lịch sử. Nơi đây không chỉ sở hữu căn cứ địa cách mạng nổi danh một thời mà còn sở hữu thác Bản Giốc tuyệt đẹp. Không quá khi nói rằng thác Bản Giốc là một trong những thác nước […]

    15/12/2020 | Sưu tầm | 530 xem