Tam giác phẳng

  • Tam giác phẳng là hình giới hạn bởi 3 đường thẳng cắt nhau từng đôi một. Trong một tam giác phẳng ABC (ký hiệu ΔABC), ta quy ước ba cạnh AB = c; AC = b và BC = a đo bằng đơn vị độ dài và ba góc , ,  đo bằng đơn vị góc. Định […]

    25/11/2022 | Mai Đức Thạch | 188 xem