Tam giác cầu

  • Cho mặt cầu tâm O bán kính R như hình vẽ. Đường tròn ABCD được giới hạn bởi giao tuyến của mặt cầu và mặt phẳng đi qua tâm O gọi là một vòng tròn lớn. Kẻ đường thẳng vuông góc với đường tròn lớn ABCD tại O, cắt mặt cầu tại P và Q. […]

    25/12/2022 | Mai Đức Thạch | 633 xem