Phong Nha – Kẻ Bàng

  • Phong Nha – Kẻ Bàng là một thắng cảnh thiên nhiên kỳ thú mà tạo hóa đã ban tặng cho con người Quảng Bình, một mảnh đất gắn liền với những chiến tích anh hùng lịch sử. Nơi đây, sự giao hòa giữa rừng nguyên sinh và sông Son cùng với động khô và động […]

    03/01/2021 | Sưu tầm | 584 xem