Phố Hiến

  • Thông tin cơ bản điểm du lịch Phố Hiến Phố Hiến là đô thị cổ, hình thành và phát triển từ thế kỷ XVI, cực thịnh vào thế kỷ XVII. Đây là một thương cảng lớn, đầu mối giao lưu quốc tế rất sầm uất và phồn thịnh, chỉ đứng sau kinh đô Thăng Long. […]

    16/12/2020 | Sưu tầm | 524 xem