Pác Bó

  • Không chỉ được thiên nhiên ưu đãi, có núi non hùng vĩ "sơn thủy hữu tình", Pác Bó còn là một quần thể di tích cách mạng nổi tiếng, là cội nguồn của cách mạng Việt Nam. Bởi địa danh này gắn với một giai đoạn lịch sử đặc biệt quan trọng trong cuộc đời […]

    17/12/2020 | Sưu tầm | 938 xem