Nhạc sỹ Cao Văn Lầu

  • Khu nhà lưu niệm cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu có diện tích 2772m2, là nơi đặt phần mộ và các hiện vật gắn với nhạc sĩ và nghệ thuật đờn ca tài tử. Khu lưu niệm được chia thành nhiều hạng mục tham quan. Qua cổng tam quan, du khách đến với khu mộ […]

    01/01/2021 | Sưu tầm | 516 xem