Ngã ba Đồng Lộc

  • Hà Tĩnh là một vùng địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống cách mạng và văn hóa, nơi có nhiều tên đất, tên người đã gắn liền với những trang sử hào hùng của dân tộc. Trong đó, Ngã ba Đồng Lộc là địa danh đã trở thành huyền thoại trong cuộc đấu tranh giải […]

    04/01/2021 | Sưu tầm | 379 xem