Ngã ba Đông Dương

  • Ngã ba Đông Dương không chỉ nổi tiếng trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ mà nơi này ngày nay đang trở nên rất hấp dẫn du khách trên hành trình thăm Kon Tum – cực bắc Tây Nguyên, Việt Nam. Địa danh Ngã ba Đông Dương trên dãy Trường Sơn hùng vĩ trở thành […]

    25/12/2020 | Sưu tầm | 471 xem