Khu du lịch Thiên Cầm

  • Ở nơi chỉ có tiếng sóng dội và hang núi khiến những chuông đá, khánh đá vọng vang và bầu trời đá bỗng trở thành khúc nhạc muôn điệu như những tiếng đàn trời trên biển đã có từ ngàn xưa, đó là eo biển Thiên Cầm.  Khu du lịch Thiên Cầm thuộc một phần […]

    03/01/2021 | Sưu tầm | 327 xem