Khu di tích Kim Liên

  • Khu di tích Kim Liên (Nam Đàn, Nghệ An) từ nhiều năm nay đã đi vào tâm thức bao người hành hương để được trở về cội nguồn sinh thành và giáo dưỡng nên vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc – Chủ tịch Hồ Chí Minh.  Khu di tích Kim Liên là khu du lịch […]

    03/01/2021 | Sưu tầm | 790 xem