Hồ Trị An

  • Hồ Trị An là một hồ nước nhân tạo, nằm trên sông Đồng Nai, thuộc tỉnh Đồng Nai, hồ là nơi chứa nước cung cấp cho Nhà máy thủy điện Trị An. Hồ Trị An được khởi công vào năm 1984 và hoàn thành vào đầu năm 1987. Hồ được thiết kế để cung cấp […]

    22/12/2020 | Sưu tầm | 671 xem