Du lịch Cát Tiên

  • Vườn quôc gia Cát Tiên có tổng diện tích 71350ha, nằm trên địa bàn ba tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng và Bình Phước, có tài nguyên thiên nhiên phong phú và đa dạng, là một trong những vườn quốc gia lớn nhất ở Việt Nam. Ngày 10/11/2001, Cát Tiên được UNESCO công nhận là Khu […]

    22/12/2020 | Sưu tầm | 278 xem