Điểm du lịch thành phố Lào Cai

  • Thành phố Lào Cai là một thành phố biến giới phía bắc, một đô thị loại II, tỉnh lỵ của tỉnh Lào Cai, nơi có con sông Hồng đổ vào đất Việt, có cửa khẩu quốc tế Lào Cai buôn bán nhộn nhịp trên bến dưới thuyền. Thành phố được thành lập vào năm 2004 […]

    17/12/2020 | Sưu tầm | 415 xem