Điểm du lịch Núi Sam

  • Núi Sam có diện tích khoảng 280ha, với độ cao khoảng 240m, là đỉnh núi cuối cùng ở Việt Nam và là điểm cao nổi bật ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Vào thời Nguyễn, núi Sam thuộc thôn Vĩnh Tế, phủ Tuy Biên, ngày nay là phường Vĩnh Tế, thành phố Châu Đốc, […]

    01/01/2021 | Sưu tầm | 505 xem